grondlegger-psychosyntheseGrondlegger Psychosynthese

De grondlegger Psychosynthese

De grondlegger Psychosynthese van deze stroming in de psychologie is de Italiaanse arts en psychiater Roberto Assagioli. Assagioli werd geboren op 27 februari 1888 in Venetie en stierf in 1974 te Florence. In 1910 verscheen zijn proefschrift, een kritische studie van de psychoanalytische theorie. Na het behalen van de doctorstitel specialiseerde hij zich verder in de psychiatrie bij Bleuler. Assagiioli stond in contact met denkers als Jung, Keyserling en Buber. Hij publiceerde in 1927 twee artikelen, die later de twee eerste hoofdstukken zouden vormen van zijn boek ‘Psychosynthese’ uitgegeven in 1965. Zijn tweede boek verscheen in 1974 onder de titel ‘Over de wil’. Sturend mechanisme in het menselijk handelen’.
‘Problemen en tegenslagen ziet Assagioli als fasen in het leven die aandacht verdienen’.

admingrondlegger