Leadership Coach Program Margje Vos

Het Leadership Coach Program beoogt:

  • authentiek en efficiënt leiderschap in professionele context
  • snel en flexibel schakelen bij veranderingen en tegenslag
  • zelfkennis & zelfreflectie
  • verbindend vermogen tussen kennis en wijsheid, ratio en intuïtie
  • vak- en doelmatig prioriteren
  • energiebesparende technieken kunnen toepassen bij werkdruk
  • afstemming en timing van persoon, functie en organisatie

Leadership Coach Program

Self Assessment

Een individueel Leadership Coach Program start met 1 dag Self Assessment (of 4 sessies van 1,5 uur) waarin je 1 op 1 met de coach op onderzoek gaat naar de wetmatigheden en de dieper liggende patronen die ten grondslag liggen aan je persoonlijke systeem van professioneel functioneren. Deze content is het vertrekpunt bij de eerst volgende coach sessies en richtinggevend tijdens het creëren van jouw Leadership Power Map.

Self Coaching

Authentiek functioneren in steeds veranderende organisaties vraagt een snel en vaardig kunnen schakelen bij veranderingen en tegenslag. Tijdens het Leadership Coach Program train je in een aantal praktische coach sessies, nieuwe tools en technieken die effectief zijn en groei veroorzaken in het moment van handelen of juist vertragen. Een rekken en strekken op relationeel niveau met behoud van autonomiteit.Door het leadership model zelf toe te passen aan de hand van ingebrachte casuïstiek uit eigen organisatie of werksituatie train je op eigen kracht een zelfcoachend vermogen.

Doelen bereiken in plaats van doelen stellen

Een wezenlijk onderdeel van de volgende coach sessies is het ontwerpen van een persoonlijk Power Map Plan. Een PMP is gebaseerd op de intentie, het diepere verlangen dat ten grondslag ligt aan het doel dat je wil bereiken. Werken met Power Map Planning leert je doelen bereiken in plaats van doelen stellen. Tijdens het ontwerpen en realiseren van een Power Map Plan train je naast het gebruikelijke, rationele denken, het creatieve denken. Het denken in mogelijkheden, denken buiten het geijkte kader.

De kunst van verbinden

Waarlijk leiderschap dient niet alleen de ratio maar maakt ook gebruik van de scheppende kracht van de verbeelding. Dromen gaan immers altijd vooraf aan de wetenschap (kennis). Met het Leadership Model integreer je de kunst om deze 2 werelden te verbinden. Op eigen kracht steeds opnieuw de verbinding kunnen maken tussen kennis en wijsheid, tussen ratio en intuïtie (eigen wijsheid), tussen hoofd en hart, bewerkstelligt transformatie en innovatie in mens en organisatie.

Contact

Contact formulier
adminCoaching